EORI – що це таке? 30.11.2018

EORI – що це таке?

EORI (англ. Economic Operators’ Registration and Identification) – Реєстраційний  та ідентифікаційний номер економічного оператора, це спеціальна система, спрямована на полекшення митного адміністрування в Європейському союзі. Будь-який підприємець, який веде бізнес, залучений до митної діяльність, повинен отримати митний номер EORI. Цей номер унікальний і служить для ідентифікації осіб в контактах з митними органами по всьому Європейському союзі.

Ми можемо подати заявку на номер EORI трьома способами – під час візиту до установи (Izba Administracji Skarbowej, Wojewódzki Urząd Celno-Skarbowy, Urząd Celno-Skarbowy), звичайною чи електронною поштою.

У паперовому вигляді потрібно заповнити заяву WRP-0001  для реєстрації даних / повідомлення про реєстрацію об’єкта в SISC, в якій ви повинні надати такі дані, як:

  • Тип юридичної особи, сфера діяльності, юридична форма, повне та скорочене найменування, дату початку підприємницької діяльності, місцезнаходження юридичноїособи і адреса до кореспонденції, адресу електронної пошти

Подана заява буде відправлена ​​у Податкову палату в Познані, звідки потім, на адресу електронної пошти вказану у заяві ви отримаєте повідомлення про ваш номер EORI.

Якщо заява подана іноземцем, він зобов’язаний додати такі документи:

  • Копія з реєстру підприємницької діяльності з країни, в якій вона утворена (з цієї копії повинна випливати інформація про те, хто має право на видачу довіреності) якщо компанія зареєстрована в Польщі якплатник VAT достатньо підтвердити номер NIP;
  • Якщо документи складені іноземною мовою, треба додати їх переклад.

Номер буде надано відразу після подачі відповідного набору документівю. Вся послуга є безкоштовною.