EXLIBRA - dokumenty-przewoznik 11.07.2019

Які документи потрібно подати, щоб отримати дозвіл на діяльність в якості дорожнього перевізника?

Якщо Ви відповідаєте всім вимогам, що пред’являються до претендентів на дозвіл на провадження професії автотранспортного перевізника (описаного в попередній статті), Ви повинні звернутися до повітового старшини і подати повний комплект документів. Документи можна також надіслати поштою або електронною поштою. Які документи необхідно надати?

 

Заявка на діяльність дорожнього перевізника

 

Зразок заявки можна знайти тут. Заявка містить дані про підприємця, адресу, місцезнаходження та місце проживання, відомості про вступ до CEIDG або KRS, NIP, специфікацію автомобільного транспорту, специфікацію типу та кількості транспортних засобів, які будуть використовуватися для транспортування, дані особи, яка керує транспортом з номером сертифіката професійної компетентності, визначення кількості виписів з дозволу на здійснення діяльності автотранспортного оператора (це число відповідає кількості оголошених транспортних засобів).

 

Декларація особи, яка керує транспортом

 

Заява повинна містити інформацію змістом: «Цим я заявляю, що відповідно до ст. 4 пар. 1 I Регламенту (ЄС) № 1071/2009 буду керувати транспортом». („Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem”.) Якщо транспорт здійснюється за дорученням підприємця, особа, яка має право за договором виконувати завдання транспортного перевізника, повинна подати заяву, що відповідає умовам, зазначеним у ст. 4 пар. 2 літ. c) Регламенту (ЄС) № 1071/2009. Можна знайти шаблони обох сертифікатів тут i тут.

 

Свідоцтво про професійну компетентність

 

Це сертифікат, виданий Інститутом автотранспорту у Варшаві. Скласти потрібно копію свідоцтва особи, яка керує транспортом, або уповноваженого на підставі договору управляти транспортом від імені підприємця. Для отримання ліцензії необхідно, щоб принаймні один з осіб, що керують компанією або  автомобільним транспортом в компанії, мав цей сертифікат.

 

 

Декларація щодо оперативної бази

 

Зразок декларації на оперативну базу можна знайти тут.

 

Декларація про відповідність вимогам, викладеним у нормативних актах, щодо працевлаштованих водіїв або безробітних, але які особисто здійснюють перевезення для підприємця

 

Підприємець засвідчує в цьому документі, що особам, які здійснюють перевезення для нього (працевлаштованим ним або які здійснюють для нього транспорт на інших умовах), не забороняється займатися професією водія. Вони підлягають покаранню за неправдиві свідчення і повинні включати пункт: “Я знаю про кримінальну відповідальність за надання неправдивої заяви”  („Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)

 

Свідоцтво про несудимість або про відсутність судимості за тяжке порушення, зазначене у ст. 6 сек 1 л. B Регламенту (ЄС) № 1071/2009

 

Свідоцтво про відсутність судимості може бути отримане з Національного судового реєстру після звітності в обласний або районний суд, а зразок свідоцтва про відсутність судимості за серйозне порушення можна знайти тут. Такий документ повинен скласти:

  • підприємець, який керує бізнесом
  • члени органу управління юридичної особи (spółka komandytowa чи jawna)
  • особам, які управляють транспортом або уповноважені на підставі договору виконувати завдання транспортного перевізника від імені підприємця.

 

Документи, що підтверджують наявність належних фінансових можливостей

 

Документом, що підтверджує наявність відповідної фінансової спроможності, може бути річний фінансовий звіт з висновком аудитора, банківської гарантії або страхування (включаючи страхування професійної відповідальності).

 

 

Підтвердження оплати

 

Плата за видачу дозволу становить 1000 злотих і сплачується на рахунок старости, на який подається заявка. Якщо в заявці подано один або кілька транспортних засобів, для кожного транспортного засобу необхідно додати додаткові 100 злотих. Для отримання виписки з дозволу на кожний транспортний засіб необхідно заплатити 10 злотих за кожний документ.

 

Потрібно зібрати багато документів, тому почніть збирати їх якомога швидше. Після подання документів до отримання рішення, Ви, ймовірно, не будете чекати більше місяця. Якщо процедура була продовжена (до 2 місяців), Ви отримаєте інформацію від уряду.